AQUASTATIN je specijalizovana kompanija koja se profesionalno bavi razvojem, proizvodnjom i primenom hemijskih sredstava sa ciljem potpune zaštite od požara i štetne prašine.

AQUASTATIN u svom pogonu proizvodi gotove proizvode koji se aktivno primenjuju u Srbiji i regionu. Tim stručnjaka neprestano radi na daljem istraživanju i razvoju, pronalazeći mogućnosti nove primene u različitim sektorima poslovanja.

Klijenti AQUASTATIN kompanije su iz oblasti energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i institucije koje se aktivno bave zaštitom ljudi i materijalnih dobara od požara ili zagađenja. Javna preduzeća, lokalne samouprave, državne službe (policija, vatrogasci, vojska), industrijski pogoni svih vrsta su takođe potencijalni klijenti i korisnici proizvoda porodice AQUASTATIN.

Misija kompanije AQUASTATIN je da sačuva ljudske živote, zdravlje i materijalna dobra od požara i zagađenja.

Vizija AQUASTATINA je sredina u kojoj su incidenti izazvani vatrom i zagađenjima u potpunosti iskorenjeni zahvaljujući proizvodima NOVEST i CONDUST.

Strategija AQUASTATINA je da kroz inovaciju i zadovoljavanje dubinskih potreba industrijskih klijenata postigne lidersku poziciju u segmentu protivpožarne zaštite i zaštite od zagađenja.

Preduzeće AQUASTATIN je u bilo kom trenutku spremno da svakom klijentu izađe u susret sa analizom i preporukama za rešenje problema, bez obzira da li je u pitanju sistem protivpožarne zaštite, problem samozapaljenja uglja ili problem ekološkog zagađivanja usled intenzivnih energetskih aktivnosti.

Vrhunski proizvodi NOVEST i CONDUST kao inovativni i jedinstveni proizvodi ovog tipa, predstavljaju pokretačku snagu preduzeća AQUASTATIN u saradnji sa klijentima svih profila. Mogućnosti su izuzetne za saradnju u proizvodnji i primeni ovih proizvoda u različitim industrijskim sektorima.

Do skorog susreta, detaljne prezentacije i početka saradnje, pozovite nas odmah.

 

 

 

Preuzmite interaktivnu prezentaciju

pdf-aqs

brz-kontakt-aqsadresa-header

contact-footer

linijaproizvodi

linijavideo