CONDUST (AQS AD 15-40) trenutno obara sve vrste prašine i onemogućava ponovno raspršivanje. Postižu se izuzetni efekti u zaštiti životne sredine i prevenciji incidenata u rudarskom i građevinskom sektoru. Proizvod je namenjen tretiranju praškastih materijala radi sprečavanja njihovog razvejavanja i održavanja vlažnosti u površinskom sloju.

Neorganska so sadržana u proizvodu je higroskopna, dobro apsorbuje vlagu iz vazduha i omogućava da se na tretiranoj površini, nakon nanošenja sredstva, uspostavi dinamička ravnoteža sa vlagom iz vazduha. Dodatne supstance omogućavaju da proizvod dobro kvasi tretiranu materiju (čak i u slučaju teško kvašljivih supstanci) i ravnomerno oblaže čestice u sloju.

Apsorbovana vlaga povećava masu čestica, a formirani tanak film sredstva CONDUST ih oslobađa statičkog elektriciteta, što dovodi do toga da se one grupišu u veće aglomerate. Na taj način se na tretiranoj površini formira zaštitni sloj koji dugo ostaje vlažan, samim tim i manje rastresit od netretiranog materijala, pa nije moguće razvejavanje čestica pod dejstvom vazdušnih struja.

Efekat koji daje sredstvo CONDUST omogućava njegovu primenu u različitim oblastima poslovanja. Posebne rezultate daje na površinskim kopovima uglja, presipnim mestima i na transportnim trakama kojima se transportuje ugalj, jer gotovo momentalno kvasi nekvašljivu ugljenu prašinu, što nijedan drugi preparat ne postiže u toj meri.

Aplikacija sredstva veoma je jednostavna i ne zahteva nikakvu specijalizovanu opremu. Tretiranje se vrši pomoću cisterne sa mlaznicama, poljoprivrednim prskalicama, atomizerom ili adekvatnim sistemom prskajućih cevi, u zavisnosti od veličine i pristupačnosti lokacije.

condust1

 

 

Preuzmite interaktivnu prezentaciju

pdf-condust

brz-kontakt-aqsadresa-header

contact-footer

linijaupotreba

condust2

Energetika i rudarstvo

Za sprečavanje razvejavanja pepela sa deponija termoelektrana i čestica prašine sa jalovišta rudnika. Ove čestice sadrže toksične materije koje izuzetno loše utiču na zdravlje okolnog stanovništva tako da proizvodi CONDUST rešavaju veliki ekološki i zdravstveni problem.

Putarska industrija

Za tretiranje makadamskih i zemljanih puteva čime se poboljšavaju njihove performanse i produžava im se vek trajanja (sprečava se odnošenje materijala i zaprašivanje okoline izazvano prolaskom vozila); pogodno za korišćenje pri izgradnji asfaltnih puteva pre faze postavljanja asfalta.

Građevinarstvo

Sprečavanje zaprašivanja okoline građevinskim materijalom (pesak, cement,…) tokom izvođenja građevinskih radova, izgradnje, rekonstrukcije ili rušenja objekata.

Proizvodnja cementa i betona

Smanjuje rizik po zdravlje ljudi, čestično zagađenje vazduha i mogućnost havarija postrojenja do kojih može dovesti povećana emisija prašine. Osim što eliminiše prašinu i njen štetan uticaj na okolinu, proizvod ne utiče na krajnje karatkteristike betona jer se nanosi kao fina sprej koji ne dovodi do stvaranja krupnih agregata materijala.

Drvna industrija

Tokom procesa prerade drvenih materijala, kao nusprodukt se javlja velika količina piljevine čija povećana koncentracija u vazduhu izaziva ekološke i zdravstvene probleme. Primena CONDUST sredstva ovaj problem efikasno rešava.

Transport praškastih materijala

Za sprečavanje razvejavanja praškastih materijala prilikom transporta (drumskog, železničkog ili vodenog). Tretiranjem površinskog sloja utovarenog materijala obezbeđuje se njegova dugotrajna vlažnost, sprečava odnošenje vazdušnim strujanjem i na taj način smanjuje kako nepovoljan uticaj na životnu sredinu, tako i gubitak materijala.

Sanacija deponija i tretman čvrstog otpada

Tretmanom površine deponija ili primenom sredstva prilikom pretovara čvrstog otpada, smanjuje emisija fine prašine u atmosferu, a samim tim zagađenje životne sredine.