Tim proverivača sertifikacionog tela Bureau Veritas izdao je sertifikate o usaglašenosti sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001, preduzeću Aquastatin doo.  Obim sertifikacije koju smo zadovoljili, podrazumeva efikasno i efektivno obavljanje naše delatnosti, a odnosi se na proizvodnju hemijskih sredstava za zaštitu od požara, suzbijanje štetne prašine i uklanjanje leda. Dobijanjem sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima međunarodnih ISO standarda, potvđujemo našu posvećenost  i dokazujemo da je Aquastatin ispunio sve uslove međunarodnih standarda. Dobijanjem međunarodnog sertifikata za standard ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, Aquastatin je pokazao odgovornost da isporučuje proizvode i usluge u skladu sa zahtevima korisnika. Međunarodnim sertifikatom ISO 14001 smo efikasno ispunili poštovanje standarda koji definišu upravljanje zaštitom životne sredine. Dobijanjem sertifikata OHSAS 18001 smo dali primer dobre kompanije koja je svesna značaja bezbednosti i zaštite zdravlja svih svojih zaposlenih i ne samo to, kompanije koja stalno radi na unapređenju svog poslovanja. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa agencijom Konsultuj.me i sigurni smo da ćemo nakon ovog uspešno realizovanog projekta nastaviti sa dugoročni radom na unapređenju poslovnih procesa.

 

ISO 14001       ISO 9001       OHSAS 18001