NOVEST (AQS Superior; AQS AF 20) je proizvod koji je pripitomio vatru.

Koncept zaštite i prevencije od požara je trajno promenjen, jer jedinstveni sastav i tajna formula molekula omogućavaju najefikasniju, najbržu i potpunu zaštitu od otvorenog plamena. Prevencija požara, tretiranje požara i sprečavanje samozapaljenja uglja, predstavljaju probleme koji mogu biti rešeni u potpunosti primenom jedinstvenog preparata NOVEST.

NOVEST je proizvod sa vrlo širokom upotrebom u prevenciji požara, blagovremenim tretiranjem površine koju želimo da zaštitimo.

Zaštićena površina zadržava hemijsku zaštitu na duži period i čak, ukoliko se pristupi otvorenim plamenom ne može biti zapaljena. Ako je potrebno gašenje požara NOVEST je sredstvo koje brzo i potpuno onemogućava rasplamsavanje vatre. NOVEST je preparat koji ima široko preventivno dejstvo u industrijskim procesima, saobraćaju i građevinarstvu.

Dugotrajni tinjajući procesi samozapaljenja uglja koji sprečavaju operativno funkcionisanje površinskih kopova uništavaju resurse uglja i izuzetno zagađuju životnu okolinu. Optimalnom aplikacijom preparata NOVEST na ključnim tačkama blokiraju se mogući procesi samozapaljenja uglja i omogućava se nesmetan rad na procesuiranju ugljenih kopova.

Kombinacija hemijskih supstanci koje su ugrađene u NOVEST omogućavaju oblaganje materijala veoma tankim slojem specijalne materije koja na rubovima površinskog sloja neprekidno zadržava potrebnu količinu vlage koja uspešno sprečava zapaljenje.

U hemijskom sastavu proizvoda NOVEST sadržana je jedinstvena mogućnost totalne zaštite od ponovnog zapaljenja, kao i trajni efekat preventivnog delovanja.

novest1

 

 

Preuzmite interaktivnu prezentaciju

pdf-novest

brz-kontakt-aqsadresa-header

contact-footer

linijaupotreba

novest2

Sredstvo za gašenje požara klasa: „A” (požari čvrstih materijala sa stvaranjem žara: drvo, tekstil, ugalj, biljne materije, plastika, slama, papir…) i „B” (požari tečnih i lako topljivih materija: benzin, benzol, ulja, masti, lakovi, smola, alkohol…)

Efikasnost gašenja je povećana u odnosu na standardna sredstva, a koristi se standardna vatrogasna oprema, ali je temperatura ugašenog materijala znatno manja. Nije moguće ponovno paljenje tretirane gorive materije.

Sprečavanje samozapaljenja uglja

Preventivnim tretiranjem uglja u toku eksploatacije i na deponijama za njegovo odlaganje, sprečava se samozapaljenje jer se toplota koja se eventualno razvije u unutrašnjosti uglja troši na isparavanje zadržanih molekula preparata i na taj način sprečava zagrevanje i dotok kiseonika neophodnog za proces gorenja; važno je napomenuti da tretirani ugalj ne gubi svoja upotrebna svojstva.

Suzbijanje šumskih požara

Pored toga što se koristi kao efikasno sredstvo za gašenje, koristi se i za formiranje „tampon-zona“ koje sprečavaju širenje požara; obzirom na retardantska svojstva sredstva, istretirana zona ima produženo vreme paljenja što dovodi do toga da se požar, kada dođe do granice sa ovom zonom, spontano gasi.

Protivpožarna impregnacija poroznih materijala

Do sad su dokazani pozitivni efekti sredstva na proizvode od gume i drvenu građu, a u toku su ispitivanja vezana za impregnaciju papira i tekstila; kod tretiranih materijala produženo je vreme paljenja prilikom konstantne izloženosti izvoru toplote, a kada i dođe do paljenja, materijal sagoreva znatno sporije, bez plamena i stvaranja žara.